Adressen

Adres
Naam: Deventer Ziekenhuis
Straat: Fesevurstraat
Huisnummer: 7
Postcode: 7415CM
Woonplaats: Deventer
Postbus:
Postcode:
Woonplaats:
Provincie: Overijssel
Telefoonnr: 0570 - 535080
Faxnummer:
Email:
Webadres:
Contactpersoon
Contactpersoon: R. Dellink - Vlietstra
Telefoonnr: 8 - 16.30 uur
Faxnummer:
Email:
Informatie
Informatie: Multidiciplinair team te weten:kinderarts, dr. van der Deure psychologe, mevr. M Sondaar bb-fysiotherapeute mevr. M. Bloemenkamp incontinentieverpleegkundige, mevr. R. Dellink in nauwe samenwerkng met een urologe. Er is op dit moment een EMDR onderzoek (Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)) opgestart. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.

Terug naar adressen