Adressen

Zoeken
Zoek term:
Alleen in:

Adressenlijst
Drenthe
Bethesda ziekenhuis
     Individuele begeleiding - Droog bed
Droogbed- en Bekkencentrum
     Droogbedcursussen voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. poliklinische training,cognitieve training in dagbehandeling,onderzoek en voorlichting.
GGD Drenthe
     Individuele begeleiding
Scheper Ziekenhuis Emmen
     individuele begeleiding droogbedtraining, poliklinisch en klinisch
Wilhelmina Ziekenhuis
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch Droog bed training ambulant
Flevoland
GGD Flevoland
     Individuele begeleiding
Friesland
Antonius Ziekenhuis
     individuele begeleiding droogbed-training,zowel klinisch als poliklinisch,plaspoli voor kinderen met mictieklachten.
GGD Frysl‚n
     individueel advies door soc. verpleegkundigen JGZ.
Gelderland
GGD Noordwest - Veluwe
     Individuele begeleiding
GGD Regio Nijmegen
     Individuele begeleiding
GGD Rivierenland
     individuele begeleiding
Gelre ziekenhuizen loc. Apeldoorn
     individuele begeleidingdroogbedtraining klinischdroogbedtraining ambulant
Hulpverlening Gelderland Midden
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant (voor 9 - 13 jarigen)
Rijnstate Ziekenhuis
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch Droog bed training ambulant
Ziekenhuis Gelderse Vallei
     indiv.polikl.droogbedtraining
indiv.polikl.incontinentietrainingoverdag
(kinderen minimaal in groep 3 basisschool)
Groningen
Hulpverleningsdienst GGD Groningen
     Individuele begeleiding
St. Lucas Ziekenhuis
     Individuele begeleiding
Limburg
GGD OZL
     Individuele begeleiding
GGD Westelijke Mijnstreek
     Individuele begeleiding
Noord Brabant
Amphia Ziekenhuis Brede / Oosterhout
     Individuele begeleiding
Bernhoven Ziekenhuis lok. Veghel
     Individuele begeleiding
Catharina Ziekenhuis
     behandelingen:gedragsaanpak, droogbedtraining/medicamenteus onder begeleiding van een multi- disciplinair team.
Franciscus Ziekenhuis
     Individuele begeleiding
GGD Hart voor Brabant JGZ
     Individuele begeleiding Overig: groepstraining voor anderstaligen (Turks, Marokkaans, Somalisch)
GGD West Brabant
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
Jeroen Bosch MC lok. Carolus Ziekenhuis
    
Maasziekenhuis Pantein
     een multidisciplinaire aanpak voor kinderen met zindelijkheidsproblemen.
MŠxima Medisch Centrum
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
Sint Annaziekenhuis
     Multi-Disciplinaire behandeling Kinderen met plasproblemen en bedplassen. kinderartsen uroloog bekkenfysiotherapie
Noord Holland
GGD - Amstelland de Meerlanden
     Individuele begeleiding : kalender- en plaswekkermethode
GGD Amsterdam
     Individuele begeleiding Preventie
GGD Westfriesland
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
GGD Zaanstreek - Waterland
     Individuele begeleiding Individuele informatie Droog bed training ambulant
GGD-Noord Kennemerland
     individuele begeleiding en advisering 1x per jaar thema/info - avond
Hoofdlocatie GGD
     Individuele begeleiding Overig: spreekuren bedplassen
Hulpverleningsdienst JGZ / GGD Kennemerland
     Individuele begeleiding Overige groepstraining
Medisch Centrum Alkmaar
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
Praktijk voor Droogbedbegeleiding
     advies, voorlichting, training.
V.U. Medisch Centrum
     Individuele begeleidingOverig: begeleiding door nefroloog en uroloog op kinderpoli
Overijssel
Deventer Ziekenhuis
     Multidiciplinair team te weten:kinderarts, dr. van der Deure psychologe, mevr. M Sondaar bb-fysiotherapeute mevr. M. Bloemenkamp incontinentieverpleegkundige, mevr. R. Dellink in nauwe samenwerkng met een urologe. Er is op dit moment een EMDR onderzoek (Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)) opgestart. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.
GGD Regio IJssel - Vecht
     Individuele begeleiding / advisering
GGD Regio Twente
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
Isala klinieken
     Diagnostiek, individuele begeleiding, droogbed training voor adolescenten en volwassenen in nauwe samenwerking met het Inco centrum te Meppel.
Streekziekenhuis Midden - Twente
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch Overig: groepstraining
Twenteborg Ziekenhuis
     Droog bed training klinisch
Utrecht
Beatrix ziekenhuis
     bedplasbegeleiding poli - klinisch
GG & GD Utrecht afd. jeugdzorg
     Individuele begeleiding
GGD Gooi & Vechtstreek
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
GGD Midden - Nederland
     Individuele begeleiding
GGD Midden Nederland
     Individuele begeleiding
GGD gewest Eemland
     Droog bed training ambulant in groepsverband voor 7 jaar en ouder Voorlichtingsavonden
Meander Medisch Centrum
    
Mesos Medisch Centrum
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
Zeeland
GGD Zeeland
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant Overig: themabijeenkomsten
Van Weel Bethesda Ziekenhuis te Dirksland
     individuele begeleiding droogbedtraining klinisch
Vlietland Ziekenhuis
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch Droog bed training ambulant
Zuid Holland
Careyn
     Droogbedtraining voor kinderen van 7-12 jaar
Erasmus MC lokatie Sophia
     Individuele begeleiding Droog bed training ambulant
GGD Hollands Midden reg.zh-Noord
     Individuele begeleiding 4 t/m 18 jaar
GGD Hollands Midden regio ZHN
     Individuele begeleiding: 4 t/m 18 jaar
GGD Zuid - Holland West
     Informatieavonden individuele begeleiding
GGD Zuidhollandse Eilanden
     Individuele begeleiding
INCONSULT
     Onze doelstelling is het helpen van mensen met incontinentieklachtenWij bespreken mogelijke oplossingen en adviseren bij gebruik van het incontinentiemateriaal. kinderen en hun ouders bij bedplassen.Bij inConsult kunnen kinderen (vanaf 6 jaar) en hun ouders terecht met vragen over bedplassen.Ons doel is kinderen inzicht te geven in hun probleem en ze handvatten te bieden om daar iets aan te doen.
Rijnland Ziekenhuis
     Begeleiding plaswekker
t Ruwaard van Putten Ziekenhuis
     Individuele begeleiding Droog bed training klinisch
#66