Therapie: Niet Medicamenteus

Positieve stimulatie

Een eerste stap in elke behandeling is het kind te prijzen of te belonen als het een nacht droog gebleven is. Straffen wanneer het mis gaat maakt het kind alleen maar nerveuzer. Het bedplassen neemt daardoor toe en het kind ontkent het probleem liever dan mee te werken aan een oplossing.
Bedenk daarbij dat het niet in alle culturele milieus een vanzelfsprekendheid is om kinderen te prijzen! In hun gezinssituatie, met name bij allochtone patiŽnten, is dit moeilijker bespreekbaar.

Kalender Methode

Een methode van positieve stimulatie is de kalendermethode: iedere keer als het kind een nacht droog gebleven is, mag het een zonnetje of sterretje op een kalender tekenen. Voor een bepaald aantal zonnetjes of sterretjes krijgt het kind dan een vooraf afgesproken beloning.

Wekken & Wachtwoord

Veel ouders nemen het kind 's avonds op om het te laten plassen. Het is een redelijk goede methode om bed en pyama droog te houden. Voorwaarde is wel dat het kind helemaal wakker wordt gemaakt. Half slapend plassen werkt bedplassen namelijk juist in de hand. Voor het slapen gaan kan met het kind iedere avond een ander wachtwoord worden afgesproken. Dit wachtwoord moet dan geproduceerd worden bij het opnemen voordat er een plas wordt gedaan. Langdurige toepassing van deze methode, zeker bij wat oudere kinderen, is niet in staat gebleken hen definitief van het bedplassen af te helpen.
In dit verband dient nog te worden opgemerkt dat volumebeperking, door het kind 's avonds minder te laten drinken, geen invloed heeft op de symptomatologie. Wel kan het helpen wanneer coffeÔnehoudende dranken zoals koffie, thee, cola vanwege hun diuretisch effect niet worden gedronken.
Lees verder over wekken ...
Lees verder over wachtwoord ...

Plaswekker

De plaswekker is een elektronisch alarm dat afgaat zodra het in contact komt met vocht., Een zeer kleine hoeveelheid is al voldoende. Het apparaatje, dat de laatste tijd sterk verbeterd is, zit in het broekje van het kind of op de matras; de wekker zelf bijvoorbeeld om de pols van het kind.
Lees verder over de plaswekker...

Blaastraining

Er zijn diverse blaastrainingsschema's in omloop. Deze aanpak vereist veel medewerking van het kind. Het af en toe zo lang mogelijk ophouden van de urine en vervolgens meten van de hoeveelheid urine die wordt geloosd, vormen de kern van deze therapie. Voor een kleine, geselecteerde groep kinderen, vooral met enuresis diurna, kan deze methode zinvol zijn. Resultaten van onderzoeken naar het succes van de blaastraining zijn weinig overtuigend. Belangrijk is dat kinderen met blaastraining leren zelf de baas te zijn over hun eigen blaas.
De mate van succes wordt 30% genoemd. Over terugval is niets bekend. Voor monosymptomatische enuresis nocturna heeft blaastraining echter weinig nut.

Droog-bedtraining

De droog-bedtraining is een intensief trainingsprogramma onder begeleiding. Zij komt in aanmerking voor oudere kinderen, indien de frequentie van het bedplassen hoog is, het kind graag droog wil zijn en er van alles al geprobeerd is om de klachten te doen verdwijnen.
Voordelen: een hoog succespercentage. Nadelen: zeer arbeidsintensief en gepaard gaande met hoge kosten. In het kader van deze cursus wordt op deze training niet ingegaan. Het is goed om er van op de hoogte te zijn.
Lees verder over droog-bedtraining...

Gewijzigd op 8-11-2001 11:54:29